Regulamin Saunarium

 1. Korzystanie ze strefy saun jest równoznaczne z zapoznaniem się i z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu;
 2. Korzystanie ze strefy saun jest dozwolone dla osób od 21 roku życia;
 3. Strefa saun jest w całości strefą, w której przebywa się bez strojów kąpielowych (jest to strefa nietekstylna). Oznacza to, że wchodząc do tego obszaru należy niezwłocznie udać się do szatni i tam pozostawić wierzchnie okrycie. Zalecanymi okryciami są ręczniki, pareo i prześcieradła. W strefie całego saunarium można się liczyć z obecnością osób nagich lub niekompletnie okrytych;
 4. Podczas korzystania z pomieszczenia sauny suchej i łaźni parowej oraz jacuzzi należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników Sauny;
 5. Z Saunarium mogą korzystać jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z sauny i towarzyszących jej elementom. Wstępu do sauny zabrania się w szczególności osobom: a) z chorobami serca, po udarze, nadciśnieniem i chorobami naczyń krwionośnych, b) z chorobami grzybiczymi skóry, klaustrofobią, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi,  c) z podwyższoną temperaturą ciała, d) z nowotworami, ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi, e) pierwszy miesiąc po zabiegu chirurgicznym, f) kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży;
 6. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania na terenie Saunarium napojów alkoholowych;
 7. Osoby po spożyciu napojów alkoholowych nie będą wpuszczane na teren Saunarium;
 8. Zabrania się biegania po terenie i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów;
 9. Zabrania się wnoszenia do pomieszczenia sauny i łaźni: butelek, kubków oraz innych przedmiotów obcych;
 10. Przed rozpoczęciem kąpieli w saunie należy dokładnie umyć ciało pod prysznicem z użyciem mydła a następnie osuszyć ciało;
 11. Osoba korzystająca z sauny powinna posiadać klapki przeznaczone tylko do celów kąpielowych oraz duży ręcznik kąpielowy;
 12. Przy wejściu do Saunarium jest miejsce przewidziane do zmiany obuwia zewnętrznego na klapki kąpielowe i  należy to zrobić niezwłocznie po wejściu do Saunarium;
 13. W Saunarium obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer oraz innych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;
 14. Papierosy można palić tylko w wydzielonej do tego celu strefie w ogrodzie;
 15. Przed skorzystaniem z sauny należy zdjąć klapki kąpielowe;
 16. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, czapek itp.) na piecu lub w jego pobliżu;
 17. Po skorzystaniu z sauny należy bezwzględnie umyć całe ciało wodą;
 18. Po wyjściu z sauny suchej lub łaźni parowej zabrania się wchodzenia do beczki oraz jacuzzi bez uprzedniego umycia ciała;
 19. Podczas siedzenia lub leżenia w saunie suchej oraz na wszystkich siedziskach i leżakach konieczne jest podłożenie ręcznika pod całe ciało (stopy również), celem uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z oparciami, siedziskami i leżankami;
 20. W łaźni parowej zaleca się przebywanie nago. Dopuszcza się używanie prześcieradeł i ręczników, które nie będą wykorzystywane później w saunie suchej oraz na leżakach, kanapach i siedziskach;
 21. Konsumpcja zakupionych w Saunarium pokarmów i napojów dozwolona jest wyłącznie w wydzielonej do tego przestrzeni;
 22. Korzystający z Saunarium ponoszą materialną odpowiedzialność za uszkodzenia i szkody powstałe z ich winy;
 23. Za rzeczy pozostawione w szatni obsługa nie odpowiada;
 24. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu pracownicy obsługi Saunarium mają prawo wezwać klienta do opuszczenia obiektu, zostanie on wydalony bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu;
 25. W razie jakichkolwiek wątpliwości przed skorzystaniem z Saunarium skonsultuj się z lekarzem. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad bezpieczeństwa i powyższego Regulaminu.

Brak możliwości komentowania